Nederlands English Terug naar het hoofdmenu | Het weer:

veiligheid & milieu

Bij de ontwikkeling van IMPRESSED® ECO-DOOI heeft men met vele factoren rekening gehouden.
De belangrijkste aspecten:

- Veiligheid voor mens, (huis)dier en vegetatie
- Schadelijkheid voor materialen
- Voorkomen van corrosieschade
- Gebruiksvriendelijkheid
- Effectiviteit, snellere werking van strooizout
- Volledige certificering

Het eindresultaat is een veilig, milieuvriendelijk, gecertificeerd en eenvoudig te gebruiken product, met de naam IMPRESSED® ECO-DOOI.

IMPRESSED® ECO-DOOI is geproduceerd conform ISO 9001 kwaliteiten, ISO 14001 milieurichtlijnen en GMP+ normen. Dat betekent dat milieuaspecten en -effecten bewust zijn afgewogen en gewaarborgd. De gebruikte grondstoffen worden onder andere getest op milieubelastendheid (ecotoxiteit) volgens de OECD richtlijnen.

De grondstoffen die verwerkt zijn in IMPRESSED® ECO-DOOI zijn natuur identiek en komen door terugspoeling op natuurlijke wijze weer terug in de natuur.

Certificering

Door het speciale productieproces en de strenge kwaliteitseisen mag IMPRESSED® ECO-DOOI de volgende certificeringen voeren:

ISO 9001 | ISO 14001 | GMP+ | HACCP | EKO/SKAL | NEN